Проф. Jost H. Dustmann, Privusterweg 8, 29227 Gelle

Продовження… Початок досліджень – ТУТ

Публікація “Експеремента Бальтрума” Отто Бокінга (Deutsches Bienenjournal 12 (2) 2004, с. 18-20) змушує мене звітувати про результати тематично подібного дослідницького проекту, який передував роботі О.Бокінга Див. Щорічні звіти Інституту Celler Bee в 1996-1999 роках та пов’язані з ними публікації в наукових журналах.

На моє здивування, ессе О.Бокінга не мало жодного посилання на роботу, яку виконував тоді Інститут Целле, або отримані експериментальні результати. З огляду на незавершене обговорення безпеки острівного облітника Бальтрума, мені здається виправданим представити результати та висновки цього експерименту з бджільництва у вигляді огляду.

Міністерським указом від 12.10.1994 р. було доручено Національному інституту бджільництва перевірити придатність запитуваної Національною асоціацією Нижньої Саксонії Buckfastimker e.V. Зокрема, питання, яке слід було б уточнити, полягало в тому, чи встановлення батьківських сімей Бакфаст на о. Baltrum загрожувує безпеці чистопородного обльоту карніки на сусідніх острівних облітниках острова Нордерней і Лангеог.

У першому розділі польових випробувань у 1995 і 1996 рр. Було обрано наступне випробування: для того, щоб з’ясувати, чи не існує трутневих сімей на Baltrum було розміщено 24 неплідні матки лінії Celler Carnica на острові Baltrum.

У кожному випадку 12 колоній з тим же бджолиним матеріалом були присутні на опорних ділянках Langeoog і Norderney для контролю здатності та якості спарювання.

Проведено три серії досліду: I: 12.06. – 03.07; II: 03.07. – 24.07. III: 24.07. – 16.08.1995. У 1996 році відбулося відповідне повторення експерименту. Це було використано для перевірки будь-якого можливого контакту з регулярно використовуваними трутнями на Langeoog і Norderney.

Спаровування відбулося без трутнів на о. Baltrum , і були досягнуті наступні результати:

1) Хоча на Baltrum не було жодних бджолиних сімей і відповідно трутнів – помітна частина маток була спарена. Результат спарювання коливався в межах від 46% до 10%, залежно від серії тестових маток. Успішно спарені матки виробили нормальне робоче гніздо відводків.

2.) Походження трутнів, що взяли участь у спарюванні (сусідні острови? Материк?) Неможливо було визначити через оптичні характеристики, як очікувалося. Перші докази було забезпечено молекулярно-генетичним аналізом батьківства (ДНК-тест на мікросателітах) потомства. З міркувань вартості було використано лише 10 маток Baltrum з їхніми нащадками і порівняно їх з аллельною схемою маток Langeoog і Norderney. Цей тест ДНК показав, що принаймні одна королева Baltrum (серія 1995 року) облетілася з трутнями Лангеог, інша з Лангеог і невідомими трутнями; 8 маток спарувалися тільки з трутнями невідомого походження.

3.) Яйцекладку матки почали з значною затримкою ( у віці 35 днів в порівнянні з 18,6 днів у інших маток). Вірогідно це пов’язано з погіршенням умов спарювання та зменшеною кількістю сперми в сперматеці.

4.) Частота спарювання була значно нижчою за норму для маток Baltrum : матки Langeoog і Norderney (серія III 1995) мали частоту 12.9 та 11.7 трутнів, відповідно, у маток Baltrum – лише 6,3 трутнів.

5.) Вильоти маток тривали аномально тривалий періоду часу: на Baltrum спостерігалися максимум 2×50 хвилин під час припливу (повернення з видимим знаком спарювання).

6.) Трутні могли прийти з материка через площу покриту водою під час відливу – проте їх не виявили феромонними приманками.

Таблиця 1: Висновки результатів випробувань маток Baltrum, Langeoog і Norderney (Серія III 1997) і забарвлення черевних кілець потомства.
Дані були отримані від JP van Praagh.

Як і очікувалося, тест на спарювання 1995/96 р.р. не міг показати, чи буде розміщення на Baltrum трутнів Бакфаст нести загрозу ізольованим місцям на Langeoog і Norderney. З цією метою в третьому експериментальному році (1997) була зроблена зворотня, взаємна експериментальна домовленість.

Робочі бджоли з вираженими жовтими кільцями на черевці, збережені в спирті.
Фото: Dustmann

План базувався на наступній концепції:

Розміщення на о. Бальтрум 5 сильних батьківських сімей гібриду Buckfast – Ligustica (через інтенсивний жовтий колір оптично помітний матеріал). З 3.06. до 31.08. 1997р.

Влаштування на о. Langeoog облітника з 9-ма батьківськими сім’ями Carnica (6,8 км на схід до так званого Мейєрей), таким чином, що принаймні на частину сезону міг бути збережений звичайний обліт. 16. 07. Видалення всіх батьківських сімей о. Langeoog .

Стандартна робота облітника на о. Norderney .

Розміщення 396 неплідних тестових маток (Carnica), розподілених у 4-х серіях і 8-ми різних місцях (див. Мал.):

a) Langeoog: на колишньому Heerenhusdünen, тепер більш безтрутневому, на західній частині острова біля порту,
і на новому місці”Meierei”.
б) Norderney: у двох місцях у східній частині острова (5,1 і 10,2 км на схід від облітника) і безпосередньо на еталоні)
в) Baltrum : в безпосередній близькості від батьківських сімей і в 500 м. на південь від них (гай).

4 серії охоплюють наступні періоди (1997):

а) Серія I: 03.06. – 27.06. / 120 CC

б) Серія II: 27.06. – 16.07. / 108 СС

в) Серія III: 16.07. – 06.08. / 132 CC * відсутні трутні на Langeoog

г) Серія IV: 06.08. – 28.08. / 36 CC * відсутні трутні на Langeoog

Після закінчення відповідного часу серії – нуклеуси були закриті таким чином, що унеможливити пізніший виліт матки.
Протягом експериментального періоду – 5 батьківських сімей на Baltrum ( Бакфаст ) були в оптимальному стані, даючи велику кількість статевозрілих трутнів.

Результати тестових серій 1997 року – продемонстрували взаємодію між трьома островами, і її можна підсумувати наступним чином:

1.) На всіх точках, які брали участь у тесті, були зареєстровані успішно спарені матки, навіть якщо відстань до батьківських сімей перевищувала 6,8 км.

2.) Візуально дуже помітне пожовтіння на черевці численних нащадків (робочих бджіл) спарених маток дозволяє припустити, що їх спарували трутні о. Baltrum ( Бакфаст ). Матки відносно близькі до о. Baltrum на західній стороні Langeoog, а також на східній стороні Norderney – показали «жовтий вплив» у своєму потомстві в яскраво вираженому вигляді. У цих місцях 11 з 48 маток Langeoog і 7 з 24 матки Norderney – були спарені в ІІІ серії досліду.

3.) Морфометричні вимірювання робочих бджіл, так звані дискримінантні аналізи 28 сімей (серія III, локації
Langeoog , Norderney Схід і Baltrum ), також продемонстрували вплив трутнів о. Baltrum ( Бакфаст ) , але не забезпечили подібного жовтого кольору кільця на черевці.

4.) Аналіз ДНК: молекулярно-генетичне порівняння алельного малюнка робочих бджіл з серій III, Langeoog та Norderney, з матеріалом бджіл батьківських сімей показало, що деякі з них базувалися на Norderney і Langeoog матки облітувалися з трутнями о. Baltrum (Buckfast – Ligustica): 3 матки о. Langeoog і 5 маток о. Norderney, були сполучені виключно трутнями о. Baltrum ( Бакфаст ).

5.) Матки з решти віддалених точків Norderney і Langeoog були виключно або додатково спарені з трутнями іншого походження, ніж Baltrum (виводиться з відсотка досліджуваних робочих бджіл та їх аллелей).

6.) Виражене пожовтіння на черевці матки – дочки (робочих бджіл) пояснюється головним чином генетичним впливом трутнів Baltrum ( Бакфаст ). Проте цей аллельний зразок, що базується на походженні Baltrum, не збігається виключно з візуально яскравим жовтим кольором. У більшості випадків дається відповідність.

7.) Одна з 5 королів Baltrum, досліджених за допомогою аналізу ДНК, не була пов’язана виключно з трутнями Baltrum, незважаючи на значну популяцію трутнів (Buckfast – Ligustica) .

8.) Як і в попередні два роки, були зареєстровані довгострокові парувальні польоти королев, численні втрати, а також затримка яйцекладки (у порівнянні з матками-сестрами тієї ж селекційної серії, що стояли на
Baltrum).

Висновки:

1.) Різні спостереження обґрунтовують припущення, що матки, що вилітають для спарювання, беруть довготривалі польоти, подорожують на великі відстані, блукають довше, не тільки при дефіциті трутнів, але і з достатньою кількістю трутнів в безпосередній близькості. Цілком ймовірно, що вони також проскакують над ділянками води, як і звичайні робочі бджоли. Насичення трутнями облітника не гарантує, що деякі матки не вийдуть із звичної поведінки спарювання і, незважаючи на “близькість до трутня”, “пройдуть дистанцію”.

2.) Результати, отримані за три роки, показують, що в принципі при певних умовах можливе спарювання між матками островів Norderney і Langeoog, з одного боку, і трутнів на острові Baltrum. При цьому не виключено, що є небезпека від “чужих” трутнів на Baltrum, з дуже шкідливим ефектом – для чистопородних облітників Carnica на Langeoog і Norderney

3.) Після попереднього завершення експериментів на острові та отримання решти даних аналізу ДНК навесні 2000 року, я у своєму останньому звіті не схвалював створення облітника Buckfast на о.Baltrum, щоб звести до мінімуму ризик “іноземного” спарювання на Langeoog та Norderney. Потенційні ризики, що виникають внаслідок взаємодії між пасіками прибережної смуги та матками на Langeoog та Norderney, не повинні бути збільшені, зразками чужорідного матеріалу на Baltrum.

Подяка:

Мої колишні співробітники інституту Celler, зокрема, професору Herrn. JP van Praagh, якому було замовлено реалізацію проекту, і численні бджолярі провінційних об’єднань Нижньої Саксонії, особливо хотів би щиро подякувати за енергійну підтримку голові племінного управління F. K. Tiesler. Дякую, не в останню чергу, робочій групі проф. R. Moritz (Інститут зоології, Університет Галле) за здійснення молекулярно-генетичних аналізів та парі докторів. Kauhausen-Keller за морфометричні вимірювань особливостей крила (дискримінантний аналіз).

1) Бібліографія доступна у автора

2) На відміну від сусідніх островів, феромонові приманки (прикріплені до вудки) не змогли залучити або виявити будь-яку присутність на всьому острові Балтрум.

3) Найкоротші відстані між Балтрумом і Нордерней або Балтрумом і Лангеогом становлять приблизно 750 і 1750 метрів відповідно над відкритою водою.

4) З організаційних та фінансових причин не вдалося розширити дослідження 1997 року до берегової лінії на березі і збільшити кількість аналізів ДНК.