Гаранти чистопородності при репродукції в неізольованому просторі

Оприлюднено

Р. ЄГОШИН Пчеловодство. – 2005. – № 1. – С. 16–17. Для відновлення морфологічних і біологічних характеристик бджіл в окремих районах ареалу української степової породи до рівня, встановленого стандартом породи, ми провели серйозну селекційну роботу, одночасно вирішуючи теоретичні питання забезпечення чистопородності при репродукції в умовах просторової неізольованності матковивідного господарства. В першу чергу це стосувалося визначення максимальної дальності польоту маток на спаровування; максимальної віддаленості природних пунктів спарювання (пунктів […]

Медопродуктивність бджолиних сімей залежно від якості маток, виведених з використанням біологічно активних підкормок

Оприлюднено Залишити коментар

І. В. ВЕДМІДЬ, В. І. ШЕРЕМЕТА, В. Г. КАПЛУНЕНКО 1 Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна)2 Український державний НДІ нанобіотехнологій і ресурсозбереження (Київ, Україна) Розведення і генетика тварин. 2016. № 51 З метою виявлення впливу якості бджолиних маток карпатської породи, виведених з використанням біологічно активних речовин, на медопродуктивність їх бджолиних сімей сформували контрольну та дві дослідні групи по двадцять п’ять відводків бджіл. У І та […]

Вплив способів створення запасів корму на вирощування бджіл у період осінньої ротації їх генерацій

Оприлюднено

Незважаючи на те, що під час поповнення запасів корму на зиму шляхом згодовування цукрового сиропу, період від початку зменшення до припинення виховання розплоду збільшується на 17,8 %, а кількість вихованого розплоду за цей період – на 9,8 %, кількість корму на одну вуличку бджіл і сила сімей на початку зими зменшується відповідно на 4,7 % і 16,4 %.

Розміщення воскових мисочок на прищеплювальній рамці при виробництві маточників

Оприлюднено

Досліджено розміщення воскових мисочок на прищеплювальній рамці
при виробництві маточників з маточним молочком і маточною личинкою. Встановлено, що при виробництві маточників з маточним молочком і маточною личинкою можливе розміщення воскових мисочок як на двох, так і на трьох планках прищеплювальної рамки, але відступаючи від бокових її планок до 5 см.

Зимівля батьківських сімей

Оприлюднено

Досліджено зимівлю батьківських сімей у зимівнику напівпідземного типу та на волі. Встановлено, що за основними показниками оцінки зимівлі (сила, витрати корму) різниця між двома групами сімей недостовірна. Ослаблення сімей, зимувалих на волі, становило дві вулички, в зимівнику – 2,3 вуличок.Витрати корму за зиму вуличкою бджіл у сім’ях, які зимували на волі, були 2,53 кг, а в зимівнику – 2,21 кг. Перший трутневий розплід з’явився в усіх досліджуваних сім’ях одночасно і в однаковій кількості – 8 квадратів. Отже, спосіб зимівлі батьківських сімей не впливає на їх стан та вирощування ними ранніх трутнів.

Вплив наявності трутнів у сім’ї на вирощування трутневого розплоду

Оприлюднено 1 коментар

Субота Ю. В., завідувач відділу, Григорків Л. М., науковий співробітник Національний науковий центр «Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича» Рецензент – кандидат сільськогосподарських наук Г. М. Гречка Опубліковано  ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 2012р. Постановка проблеми. Бджільництво досягло значних успіхів у розведенні та утриманні бджіл. Розроблено методи, що дають змогу отримати від бджолиних сімей більшу кількість продукції та використовувати їх на запиленні ентомофільних культур. Однак, подальше збільшення […]

ДНК – тестування бджіл української і карпатської порід

Оприлюднено 1 коментар

В. А. Гайдар, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича УААН В. П. Поліщук, доктор сільськогосподарських наук, І. І. Головецький, асистент Національний аграрний університет За результатами  ДНК-тестування породної належності сімей українських та карпатських бджіл встановлено, що вони належать до різних порід і характеризуються чітко вираженими ознаками геному. Родючі ґрунти України, багата медоносна рослинність і відповідні кліматичні умови сприяли розмноженню бджіл і збиранню великої кількості меду. Протягом […]

Удосконалення оцінки материнських сімей за чистопородністю бджіл

Оприлюднено Залишити коментар

І. І. Головецький, О. М. Лосєв, В. О. Луців. Національний університет біоресурсів і природокористування України. В Україні створюється мережа спеціалізованих бджолорозплідницьких господарств, основною продукцією яких є бджолині матки і пакети. В умовах зростання попиту на маток, особливо української породи, важливе значення має підвищення їх якості та відповідності встановленим вимогам щодо породного походження. Тому посилюється увага до вибору й використання материнських сімей, які мають вирішальний вплив на чистопородність одержуваних […]

Інбридинг в медоносних бджіл (Apis mellifera)

Оприлюднено Залишити коментар

Доопрацьований переклад статті ” INBREEDING AND HOMOZYGOSIS IN BEES* “ JAMES F. CROW AND WILLIAM C. ROBERTS University of Wisconsin, Madison, Wisconsin Received March 13, 1950 Paper No. 417 from the Department of Genetics, University of Wisconsin, in cooperation with U.S.D.A., Agricultural Research Administration, Bureau of Entomology and Plant Quarantine. У цій статті, використовуючи методи Райта, показано процедури визначення коефіцієнтів інбридинг у в бджільництві та родинні відносини в […]

Стандартні методи для характеристики підвидів та екотипів Apis mellifera. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМІРОК КРИЛА.

Оприлюднено 1 коментар

Journal of Apicultural Research 2013 Marina D Meixner, Maria Pinto, Maria Bouga, Per Kryger, Evgeniya Ivanova та Stefan Fuchs Частина3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМІРОК КРИЛА. …Продовження. Початок – ТУТ. Вибір характеристик комірок Тонкі морфологічні розбіжності приводять до питань про те, скільки масивів тіла слід виміряти, і які з них слід вибрати. Різні частини тіла, що потрапляють у чотири основні категорії, були використані в геометричній морфометрії та морфометричному аналізі розмір […]