Бджоли України

Використана нами методика оцінки тестових бджолосімей є загальнопринятою в Європі. За основу проведення оцінок ознак бджолиних сімей ми взяли програмно-аналітичний комплекс  Beebreed®.

Більш детально з методикою оцінки ви можете ознайомитися за посиланням .

В досліді, що було розпочато в 2019 році використано 30 маток-сестер, що були облітані на батьківській групі УСП в умовах острівного облітника, та розіслані учасникам групи.

 Beeua.org – селекційна онлайн система, яка дозволяє порівнювати генетичну цінність маток, сім’ї яких тестуються за абсолютно різних умов – на різних точках, в різних кутках України.

Основні цілі, які ми ставимо перед собою – покращення таких характеристик бджіл:

  • медова продуктивність,
  • пилкове різноманіття,
  • миролюбність,
  • спокійне сидіння на рамках,
  • зимостійкість,
  • весняний розвиток,
  • сила сім’ї,
  • схильність до роїння,
  • висока стійкість до захворювань і паразитів.

Для кожного учасника програми згенеровано індивідуальні вуликові картки, що підключені до загальної бази нашого сайту. Коли учасник заносить оцінку кожного параметру по кожній сім’ї, дані автоматично передаються і оновлюються. Розроблена Нами електронна вуликова картка легка в опановуванні та використанні.

Важливим фактором є те, що у межах тестувального точка умови (вулики, догляд тощо) є однаковими. У тому числі, і стартові умови: піддослідні матки підсаджено у штучні рої або відводки однакової сили. Власне тестування починається вже після підсадки і проводиться згідно методичних рекомендацій

Саме в результаті перевірки маток через їх сім’ї у роботі, обираються покращувачки роду. Чим більше сімей тестується, тим більш точною буде оцінка, а відповідно і зроблений вибір (відбір) буде максимально адекватним. Тестуванню підлягають лише чистопородні матки, контрольованого запліднення (з ізольованих облітників (островів) або матки штучного запліднення). Всі випробовувані на одному точку сім’ї повинні знаходиться в однакових умовах: вулики, медозбір та інше.  Кожній матці присвоєно код у системі.

Вцілому вся система розроблена на основі електронних таблиць, Google© які в свою чергу дозволяють створити базу даних та провести всі необхідні розрахунки.

В подальшому, завдяки накопиченню інформації, система Bee-ua.org також дозволить планувати парування та вести родоводи маток. Для цього зазначається код племінної матки та батьківських сімей.  Селекціонер має можливість підібрати оптимальних партнерів для своїх племінних маток, що забезпечує прогнозованість та стабільність результату. 

Методика прогнозування реалізованої спадковості – дозволить селекціонерам прогнозувати варіанти перспективних схрещувань. Система буде корисною і звичайному пасічнику, адже за результатами порівняння всіх ознак маток системи  формується рейтинг маток, і покупець зможе замовити у селекціонера доньок від найкращих материнок!

Слід зазначити, що Селекція медоносних бджіл в системі «Bee-ua.org» є відкритою (публічною). Будь-хто може вільно зайти на сайт і подивитися інформацію по конкретній матці або конкретному селекціонеру (знаючи їх коди у системі).

Запрошуємо пасічників та групи селекціонерів до співпраці в рамках системи Bee-ua.org

З питань співробітництва – звертайтеся на пошту right2bees@gmail.com